Project Weide in de stal,

In samenwerking met Bevopro-Comfort BV is A&S techniek BV gestart met het ontwikkelen van een emissiearme vloer ten behoeve van de intensieve veehouderij binnen Europa.

Door de invoering van fosfaatrechten dienen veehouders zo efficiënt mogelijk met hun mineralen om te gaan. Een gevolg hiervan is dat er meer koeien jaarrond op stal komen. Bevepro Comfort is samen met hun samenwerkingspartners bezig om een nieuw stalconcept te ontwikkelen waarbij het comfort vergelijkbaar is als dat in het weiland, de ammoniak uitstoot onder de toekomstige wettelijke grens van 8,6kg ammoniak per koe zit en er een vaste mest ontstaat wat een bevorderend effect heeft op het bodemleven.

Ammoniak ontstaat uit mest doordat dikke en dunne fractie bij elkaar komen. De chemische reactie die dan volgt levert ammoniak op. In een gewone mestkelder komen de dikke en dunne fractie bij elkaar en hierdoor ontstaat er in de mestput ammoniak. Bij de bestaande emissiearme roosters wordt de mestput afgesloten door kleppen. Hierdoor vindt er nog steeds ammoniakvorming in de put plaats, maar wordt de emissie gedeeltelijk tegen gehouden door kleppen. Het concept van de samenwerkingspartners zorgt ervoor dat de dikke en dunne fractie gescheiden van elkaar wordt opgevangen. Doordat de stoffen niet bij elkaar komen ontstaat er minder ammoniak en daarnaast worden er op deze manier twee meststoffen geproduceerd.

In samenwerking met het Europees ontwikkelingsfonds en de Via (Versnellers Innovatieve Ambities), zij we druk bezig om de emissiearme vloer te ontwikkelen.
Hiervoor is een nieuw type mestverwerkingssysteem ontwikkeld om de droge massa te vermengen met stro en daarna automatisch op een mesthoop te verwerken tot een authentieke vaste mest.

Vaste mest (dikke fractie) heeft een positief effect op het bodemleven. In de gangbare veehouderij worden drijfmest toegepast. De drijfmest wordt geïnjecteerd in de bodem. Dit heeft een slecht effect op het bodemleven. Door vaste mest vermengt met stro op het land te strooien zal het bodemleven levendiger worden wat de gewasproductie ten goede komt.